มีอะไรใหม่

CATEGORIES
  • ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอน

  • ติดต่อผ่านฟอร์ม ติดต่อเรา 
  • ให้ข้อมูลเราเล็กน้อยเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
  • เราติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดที่ต้องใช้
  • เราโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ฟรี ที่นี่
  • เราส่งลิ้งค์ข่าวที่ออนไลน์แล้วให้และอัพเดทบน โซเชี่ยลมีเดียของเรา

* เราเก็บข้อมูลให้ออนไลน์ไว้ 1 – 3 เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนข่าวที่เรามีในช่วงเวลานั้น

* ทางเราขอสงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการลงข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย